Procesbegeleiding en Intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen individuen die in opleiding of werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Deze vorm van training en ontwikkeling bied ik los aan en is vaak een vervolg op een communicatietraining.

Door in gesprek te gaan met collega’s en vakgenoten, krijg je als deelnemer de ruimte van elkaars ervaringen te leren. In de praktijk merken deelnemers dat er ook stoom moet worden afgeblazen. Vervolgens zorg ik als procesbegeleider dat deelnemers constructief in gesprek gaan en er gezocht wordt naar mogelijkheden. Op deze manier vergroot je jouw deskundigheid en verbetert de kwaliteit van je werk.

Wat kan je van mij verwachten als procesbegeleider:

• Creëren van een prettige en effectieve setting

• Borgen van de leerdoelen van de bijeenkomst 

• Het stellen van vragen 

• Ruimte bieden voor verschillen leerstijlen en leertempo’s

• Bieden van structuur en een theoretisch kader

• Onderwerpen, manieren en materialen aandragen

• Stimuleren om van elkaars ervaringen te leren en daardoor deskundigheid te vergroten

Wat verwacht ik van deelnemers:

• Het eigen leerproces bewaken

• Zelf vragen, twijfels, onderwerpen etc. inbrengen

• Actief meedoen

• Gemaakte afspraken nakomen

Onderwerpen om in te brengen tijdens een intervisie kunnen zijn:

• Indrukwekkende casuïstiek of onderwerpen die de deelnemer bezighoudt 

• Begrenzen van verantwoordelijkheden en taken

• Conflicten op de werkvloer

• Vraagstukken over kandidaten of cliënten

• Balans tussen werk- en privéleven

Werkwijze

Een intervisiebijeenkomst start met een incheckronde om te achterhalen hoe het met iedereen gaat en wat er speelt. Iemand komt met een ervaring/vraag (de inbrenger). Daarna onderzoek je als groep door middel van een methode de geïntroduceerde casus. Inzichten en adviezen worden gedeeld, waarna de inbrenger aangeeft hoe hij de situatie vanaf nu gaat aanpakken. Hier committeert hij zich aan. Elke intervisie blikken we kort terug op de vorige casus en de status van de inbrenger hierop.

Ben je enthousiast, stuur dan een mailtje naar info@ditistof.nl
Ik neem contact met je op om samen de mogelijkheden door te nemen.